W ramach współpracy zagranicznej z organizacją z Norsk Pasientforening (Norweskim Stowarzyszeniem Pacjentów) powstało opracowanie dot. porównania systemów opieki zdrowotnej w Polsce i Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta w tych krajach.

Porównanie systemów ochrony zdrowia oraz praw pacjenta w Polsce i Norwegii

POLSKA NORWEGIA
Finansowanie: system powszechnych ubezpieczeń
Finansowanie: bezpośrednie finansowanie opieki zdrowotnej z podatków oraz współpłacenie
Występowanie listy oczekujących
Prawo zdrowotne oparte na prawach pacjenta
Prawa pacjenta
Prawo do drugiej opiniii
Prawo dostepu do własnej dokumentacji medycznej
Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw
Prawo do indywidualnego planu leczena
Prawo pacjenta do uczestniczenia w procesie leczenia
Prawo do samostanowienia (wyrażania zgody na leczenie)
Prawo do zachowania tajemnicy nt. własnego stanu zdrowia

(informacja nt. zdrowia pacjenta może zostać przekazana rodzinie, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę lub wymaga tego sytuacja)

(informacja nt. zdrowia pacjenta może zostać przekazana rodzinie, jeśli pacjent wyrazi na to zgodę lub wymaga tego sytuacja)

Prawo pacjenta do otrzymania diagnozy max. w ciągu do 30 dni
Lekarz pierwszego kontaktu
Prawo do posiadania stałego lekarza pierwszego kontaktu
Prawo do zmiany lekarza pierwszego kontaktu

(dowolną ilość razy)

(dwa razy w ciągu roku oraz za każdym razem w przypadku przeprowadzki do innej gminy)

Prawo do bezpłatnej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu

(wymagany wkład własny/opłaty zryczałtowane)

Prawo do bezpłatnego tłumacza w trakcie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu

(personel medyczny ma obowiązek zapewnienia tłumacza)

Stomatolog
Prawo do bezpłatnej wizyty stomatologicznej

(płatna w 100%)