Materiały ze spotkania nr 3 (08.05.2015)

 

 

Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci

Omówienie wyników konsultacji społecznych

(link do pobrania)

 

 

Kinga Wojtaszczyk, Fundacja MY Pacjenci

Co każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej powinien
wiedzieć

 

Damian Wojciech Dudała, Fundacja Instytut
Badań i Rozwoju Lokalnego

Wypracowanie współpracy na poziomie regionalnym
i lokalnym - NGO i władze samorządowe oraz

wojewódzkie

(link do pobrania)

 

Tomasz Kędzia, Obywatelskie Stowarzyszenie dla Dobra
Pacjentów

Komunikacja z mediami lokalnymi i centralnymi 

(link do pobrania)

 

Ewa Zygadło-Kozaczuk, Centrum Informacji o Leku 

Strategia komunikacji NGO na poziomie lokalnym
i centralnym

(link do pobrania)

 

Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci

Pozyskiwanie funduszy dla organizacji - fundraising
i sponsoring. Nawiązywanie współpracy z organizacjami     

międzynarodowymi

 

 

Materiały ze spotkania nr 2 (09.04.2015)

 

 

Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci

Otoczenie organizacji pacjenckich oraz fundusze unijne 
dla organizacji pacjenckich 

(link do pobrania)

 

Magdalena KołodziejFundacja MY Pacjenci

Główne założenia ustawy o zdrowiu publicznym – 

konsekwencje dla pacjentów i obywateli 

(link do pobrania)

 

Adrian Janus, Fundacja MY Pacjenci

Praktyczny przewodnik po prawach pacjenta - 
omówienie kilku wybranych praw pacjenta

(link do pobrania)

 

Adrian Janus, Fundacja MY Pacjenci

Pakiet onkologiczny – wpływ ustawy na działanie służby zdrowia 

(link do pobrania)

 

Ewa Zygadło-Kozaczuk, Centrum Informacji o Leku 

Współpraca pomiędzy organizacjami - zasady komunikacji 

(link do pobrania)

 

 

 

Materiały ze spotkania nr 1 (27.02.2015)

 

Za nami pierwsze, bardzo owocne spotkanie z organizacjami pacjenckimi we Wrocławiu. Poruszyliśmy na nim bardzo aktualne i wzbudzające wiele emocji tematy: transparentność w ochronie zdrowia oraz współpłacenie za opiekę medyczną. Zastanawialiśmy się także co zrobić, by powstała lokalna grupa zaangażowana w dialog społeczny w ochronie zdrowia. 

 

 

 

Magdalena Kołodziej, Fundacja MY Pacjenci

Obraz partycypacji w ochronie zdrowia

Prezentacja (link do pobrania)

 Ewa Zygadło-Kozaczuk, Centrum Informacji o Leku

Transparentność podejmowania decyzji w ochronie zdrowia i informowanie o nich

 Prezentacja (link do pobrania)

 

 

Maria Libura, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Uczelnia Łazarskiego

Współpłacenie - szansa czy zagrożenie dla pacjentów?

Prezentacja (link do pobrania)

 

 

Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej

Jak się dobrze przygotować do konsultacji społecznych?

- dobre praktyki,najczęściej popełniane błędy

Prezentacja (link do pobrania)

 

 

 

 

 

 

Pacjenci też mogą decydować! Chcesz się dowiedzieć jak? Zostaw maila.
Imię:*
Email:*
Województwo:*
Masz dla nas wiadomość? Poniżej jest na nią miejsce:
Ile oczu ma człowiek? (anty-spam)