Konsultacje społeczne dla pacjentów

 

Program szkolenia nr 1 (LINK)

PLIK DO POBRANIA

 

Materiały ze szkolenia


 Obraz partycypacji organizacji pacjenckich w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia w Polsce. Potrzeba zorganizowania platformy dla konsultacji społecznych w zdrowiu
Ewa Borek, Fundacja MY Pacjenci
 

 
 
 
 

 

 

 

 Proces tworzenia prawa (etapy procesu legislacyjnego) - miejsce na konsultacje społeczne i ich rola. Prawo w ochronie zdrowia - prawo pacjentów do inicjatyw kształtujących system ochrony zdrowia w Polsce
Katarzyna Syroka-Marczewska

 


PREZENTACJA - PLIK DO POBRANIA

 

Materiały wideo ze szkolenia

 
 
 
 
Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji - prawo czy obowiązek. Rola organizacji pozarządowych. Korzyści dla administracji publicznej. Główne narzędzia i formy partycypacji. Bariery partycypacji. Czym są konsultacje społeczne? Przykłady skutecznych konsultacji społecznych w Polsce i za granicą. Praktyka konsultacji z perspektywy organizacji pozarządowej.
Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 
 
 
 

 

Komentarze uczestników po szkoleniu


Droga Pani Ewo,
 
Spotkanie na Limanowskiego było dla mnie dużą radością. Dobrze ułożony program, świetne merytorycznie przygotowane wykłady, a wszystko w oprawie najwyższej jakości techniki internetowej. Z radością więc myślę o kolejnych spotkaniach.
 

Przypominam sobie Konferencję na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Pośród treści przekazywanych wówczas przez Prelegentów - bardzo ciekawych, ale znanych - Pani wypowiedź zwracała uwagę odmienną argumentacją.. Dwa Pani kolejne wykłady uświadomiły mi, że z wielką wprawą porusza się Pani nie tylko w problematyce polskiej służby zdrowia, ale też pełną garścią czerpie z rozwiązań międzynarodowych.
Z podziwem i życzeniami dalszych sukcesów,
Maria