Fundacja MY Pacjenci w partnerstwie z Fundacją Urszuli Jaworskiej, Fundacją Aktywnych Pacjentów ARGUS, Innopharm Centrum Informacji o Leku oraz Fabryką Komunikacji Społecznej realizują projekt pt. „Pacjenci Decydują! Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia - kontynuacja”, który jest kontynuacją projektu pt. ”Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, zakończonego w lipcu 2014 r.

Projekt „Pacjenci Decydują! Konsultacje społeczne w ochronie zdrowia”, w którym udział biorą organizacje pacjenckie, pacjenci niezrzeszeni oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, dotyczy promocji konsultacji społecznych w ochronie zdrowia. Projekt polega na edukacji pacjentów oraz nauczeniu ich pokonywania barier partycypacji w konsultacjach społecznych i aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji. Zakłada się, iż pacjenci, którzy raz wzięli udział w konsultacjach społecznych i zobaczyli jaki wpływ mają one na kształtowanie prawa, będą to kontynuować w przypadku kolejnych inicjatyw legislacyjnych. Projekt zakłada m.in. identyfikację nowych grup pacjenckich, warsztaty z zakresu konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie raportów z konsultacji oraz przeprowadzenie kampanii społecznej promującej partycypację obywateli.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015 r. W projekcie weźmie udział blisko 300 przedstawicieli organizacji pacjenckich. Udział w szkoleniach, warsztatach i wsparcie ekspercie udzielane w ramach projektu są dla organizacji pacjenckich bezpłatne. Przedstawiciele organizacji z poza Warszawy czy innych miast, w których będą się odbywać szkolenia, mają zagwarantowany zwrot kosztów podróży oraz  noclegu.

 

Harmonogram projektu:

1. Szkolenie dla 40 liderów (1 spotkanie x 2 dni) z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli resortu zdrowia. (listopad 2014)

2. Organizacja 18 szkoleń dla grup pacjenckich, pacjentów niezrzeszonych i obywateli w 6 wybranych miastach polskich z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych, zebranie ankiet konsultacji społecznych od uczestników warsztatów. (styczeń-maj 2015)

3. Organizacja kampanii społecznej w mediach promującej partycypację i udział pacjentów i obywateli w konsultacjach społecznych inicjatyw ustawodawczych dotyczących zdrowia. (marzec – czerwiec 2015)

4. Przygotowanie Oceny Skutków Regulacji dla jednej wybranej, bieżącej konsultowanej inicjatywy legislacyjnej pod kątem potrzeb pacjentów. (marzec – czerwiec 2015)

5. Organizacja konferencji prasowej prezentującej wyniki i efekt projektu pod postacią raportów z konsultacji społecznych oraz Oceny Skutków Regulacji opinii publicznej, administracji rządowej i mediom. (czerwiec 2015)

6. Działania związane z upowszechnieniem rezultatów projektu: raportu z konsultacji społecznych i Oceny Skutków Regulacji. (lipiec – sierpień 2015)

Pacjenci też mogą decydować! Chcesz się dowiedzieć jak? Zostaw maila.
Imię:*
Email:*
Województwo:*
Masz dla nas wiadomość? Poniżej jest na nią miejsce:
Ile oczu ma człowiek? (anty-spam)