Fundacja MY Pacjenci w partnerstwie z Fundacją Urszuli Jaworskiej realizowały projekt pt. ”Promocja konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, którego celem  było przygotowanie wybranych organizacji pacjenckich do udziału w procesie konsultacji społecznych. Działania projektowe miały na celu stworzenie profesjonalnej grupy obywateli, przygotowanej do udziału w konsultacjach społecznych z zakresu ochrony zdrowia. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zakresu partycypacji w procesie podejmowania decyzji i warsztaty dotyczące konkretnych aktualnych konsultacji społecznych. Projekt obejmował także wsparcie merytoryczne i prawne indywidualnych potrzeb organizacji pacjenckich z zakresu konsultacji społecznych.

Projekt realizowany był od 1 października 2013 do 31 lipca 2014 r. W projekcie wzięło udział 20 organizacji pacjenckich. Udział w szkoleniach, warsztatach i wsparcie ekspercie udzielane w ramach projektu był dla organizacji pacjenckich bezpłatne. Przedstawiciele organizacji z poza Warszawy mieli zagwarantowany zwrot kosztów podróży oraz  noclegu.

 

Harmonogram projektu:
1. 4 szkolenia z zakresu konsultacji społecznych (listopad 2013 – marzec 2014)
2. 2 warsztaty (marzec- maj 2014)
3. stworzenie strony internetowej projektu (październik- grudzień 2013)
4. wsparcie eksperckie konsultacji społecznych (październik 2013 – lipiec 2014)

 

Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Pacjenci też mogą decydować! Chcesz się dowiedzieć jak? Zostaw maila.
Imię:*
Email:*
Województwo:*
Masz dla nas wiadomość? Poniżej jest na nią miejsce:
Ile oczu ma człowiek? (anty-spam)